Loading
02653093661 & 1800-123-5000(AgriNet) gatl@gsfcltd.com
             News & Events

Jamnagar District

SHRI JV GAJERA, AGRONOMIST+-9909021896

GSFC WAREHOUSE C/O.JAYESH STEEL,GIDC,PLOT NO.48,UDHOYAGNAGAR HAPA (JAMNAGAR) - 361 120, DIST.JAMNAGAR

SHRI JV GAJERA, AGRONOMIST-8980460309

GSFC FERTILIZERS DEPOT C/O. SHOP OF CHHAIYA KAUSHALBHAI BHIMJIBHAI NEW NAVANAGAR SOCIETY, OPP.MARU KANSARA,JAMNAGAR

SHRI JV RAM,AMR -9727796834

GSFC FERTILIZERS DEPOT SHETH BUILDING,BALMANDIR ROAD, JAMJODHPUR- 360 580 , DIST.JAMNAGAR

SHRI B L MENPARA , SR. AGRONOMIST-9979853363

GSFC FERTILIZERS DEPOT NEAR BHAGVATI HALL,BAJANA ROAD, JAM KHAMBHALIA - 361 305,DIST.DEVBHUMI DWARKA

SHRI R A PARMAR, JR. MR-9925282593

GSFC FERTILIZERS DEPOT BHAGVATIPARA, DHORAJI ROAD, KALAWAD DIST : JAMNAGAR

SHREE VA SHIHORA,SR.AGRONOMIST-9909029734

GSFC FERTILIZERS DEPOT UMA SHOPPING CENTRER,NR.ST DEPOT. BHANVAD-360 510 ,DIST.JAMNAGAR

SHRI HJ VASOYA. AGRONOMIST-9979853364

GSFC FERTILIZERS DEPOT OPP:BAVNI RIVER & MARKET YARD RAJKOT-JAMNAGAR HIGHWAY,DHROL-361 210 (DIST.JAMNAGAR)

SHRI T K GAMI-AMR-9687672469

GSFC FERTILIZERS DEPOT NEAR OLD POST OFFICE LALPUR - 361 170,DIST.JAMNAGAR

SHRI DS THUMAR, Sr. AGRONOMIST-9979853361

GSFC FERTILIZERS DEPOT GREEN HOUSE SHOP NO.9,OPP.MA HOSPITAL, NH,CHANDRAPUR ROAD,VAKANER-636 621 DIST.MORBI

SHRI AN JADAV, AMR MOB. 9979859960

GSFC FERTILIZERS DEPOT OPP.DHRUV CHILD HOSPITALI, MORBI -KANDLA BY PASS ROAD(KUTCH HIGHWAY) MORBI - 363 641, DIST.MORBI, TEL.02822-292918